บาคาร่าออนไลน์ ครม.อนุมัติแพคเกจวีซ่าใหม่ ล่อเศรษฐีต่างด้าวและคนเร่ร่อนดิจิทัล

บาคาร่าออนไลน์ ครม.อนุมัติแพคเกจวีซ่าใหม่ ล่อเศรษฐีต่างด้าวและคนเร่ร่อนดิจิทัล

รัฐบาลกำลังเดินหน้าด้วยแพ็คเกจวีซ่าใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังชาวต่างชาติที่ร่ำรวย บาคาร่าออนไลน์ ในความพยายามที่จะอัดฉีดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจที่ถูกทำลายจากโควิด-19 แพ็คเกจจะรวมสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ เช่น วีซ่า 10 ปีที่ไม่เพียงแต่ครอบคลุมเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่สมรสและบุตรด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบางส่วนที่เรียกว่าคนเร่ร่อนทางดิจิทัล – ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์ของพวกเขาในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของต่างประเทศด้วย

โฆษกรัฐบาล ธนากร วังบุญคงชนะ ยังได้ใบอนุญาตทำงานของไทยด้วย โดยผู้ถือวีซ่าจะต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันกับคนไทย พวกเขายังจะได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่ได้รับในต่างประเทศและมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินและที่ดิน

ธนกรกล่าวเสริมว่า ปีหน้าและอีก 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลเชื่อว่าจะหลอกล่อผู้มีสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ล้านคน แล้วพวกเขาจะเป็นใคร? 

ตามรายงานบางกอกโพสต์ แพ็คเกจใหม่นี้จะมีให้สำหรับนักลงทุน 4 ประเภท:

1. นักเดินทางต่างชาติที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินในหลายประเทศ พวกเขาจะต้องลงทุนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (16.5 ล้านบาท) ในพันธบัตรรัฐบาลไม่ว่าจะผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรืออสังหาริมทรัพย์ พวกเขายังต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้จะต้องมีประกันสุขภาพอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ

2. ถัดมาคือผู้รับบำนาญที่ร่ำรวยอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งจะต้องมีกองทุนบำเหน็จบำนาญขนาดใหญ่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพในประเทศไทย พวกเขาจะต้องลงทุนอย่างน้อย $250,000 ในพันธบัตรรัฐบาล และมีรายได้อย่างน้อย 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปี รวมถึงประกันสุขภาพอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ

3. กลุ่มเป้าหมายที่ 3 คือ Digital Nomad หรือพนักงานของบริษัทต่างชาติที่ต้องการทำงานทางไกลจากประเทศไทย

4. สุดท้าย แพ็คเกจนี้ยังมุ่งเป้าไปที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงที่เข้ามาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เลือก รวมถึงคณาจารย์ที่มาประเทศไทยเพื่อสอนวิชาที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเหล่านั้นด้วย พวกเขาจะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี เงินเดือนอย่างน้อย 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และประกันสุขภาพอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ

ราชบัณฑิตยสถานจุฬาภรณ์ซื้อยา Moderna จำนวน 8 ล้านโดสเพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้น ราชบัณฑิตยสถานแห่งจุฬาภรณ์ได้ประกาศว่าจะซื้อวัคซีน Moderna Covid-19 จำนวน 8 ล้านโดส เพื่อนำไปใช้เป็นยากระตุ้นในปี พ.ศ. 2565 โดย CRA เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดหาวัคซีนทางเลือกสำหรับโควิด-19 และได้ซื้อไปแล้ว จำหน่ายวัคซีนชิโนแฟมจีน ตาม CRA การส่งมอบ Moderna จะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนระหว่างไตรมาสที่หนึ่งและสามของปีหน้า

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีข่าวว่าสภากาชาดไทยกำลังซื้อยา Moderna จำนวน 2 ล้านโดสผ่านองค์การเภสัชกรรมของรัฐบาล โดยจะมีการให้ยาฟรีกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนซื้อยา 5 ล้านโดสผ่าน GPO โดยมีค่าธรรมเนียมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และไตรมาสแรกของปี 2565 ตามรายงานของ Thai PBS World ดร.นิธิ มหานนท์จาก CRA กล่าวว่าในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 วัคซีนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมากกว่า 94% โดยมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงน้อยมาก จากการใช้ยา 1 ล้านโดส ผู้ป่วย 2.5 รายมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง วัคซีนยังแสดงให้เห็นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อตัวแปรเบต้า แกมมา และเดลต้า

คนไทยมากถึง 20% รายงานว่าทุกข์ทรมานจากผลกระทบจากโควิด-19 กรมการแพทย์กล่าว

กรมการแพทย์ แถลง ผู้ป่วยโควิดในไทยร้อยละ 10-20 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะหลังอาการที่เรียกว่า “โควิดนาน” แต่กรมฯ เสริมว่า มีการใช้คำศัพท์หลายคำเพื่ออธิบายลักษณะอาการ ซินโดรม โควิดระยะยาวสามารถคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ และบางครั้งหลายเดือนหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากไวรัสแล้ว นพ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ ผู้อำนวยการโรคปอด สถาบันโรคทรวงอกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความถี่ของอาการโควิด-19 เป็นเวลานาน อาจเพิ่มขึ้นตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ โรคอ้วน และการใช้สเตียรอยด์ในแต่ละวัน

แพทย์กล่าวว่าอาการเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้ระยะหนึ่งหลังการรักษา นพ.เปี่ยมลาภกล่าวต่อไปว่า พบว่าผู้ป่วยชาวไทย 10% ถึง 20% มีอาการเหล่านี้หลังจากหายจากไวรัส และอาการดังกล่าวส่งผลกระทบประมาณ 40% ถึง 50% ของผู้ป่วยในประเทศอื่นๆ เธอเตือนว่าอัตราที่ต่ำกว่านี้ในหมู่คนไทยอาจเป็นภาพสะท้อนของผู้ป่วยที่ไม่รายงานอาการต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากกว่าหลังจากที่พวกเขาหายดีแล้ว

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระบุ การรักษาโควิดระยะยาว ถูกปรับให้เข้ากับอาการ พวกเขากล่าวว่าผู้ป่วยเมื่อหายจากโควิดแล้วสามารถเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ ผู้ป่วยจะค่อยๆ ฟื้นตัวจากอาการนี้หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน สำหรับกรณีร้ายแรง การฟื้นตัวเต็มที่อาจใช้เวลาถึงครึ่งปี

นพ. เปี่ยมลาภ สรุปความคิดเห็นของเธอโดยกล่าวว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด มีโอกาสน้อยที่จะมีอาการโควิดนานขึ้น เนื่องจากวัคซีนช่วยป้องกันโรคนี้ บาคาร่าออนไลน์